• 3
  • 5
  • 6
  • 8

Vyztužení asfaltových vrstev

Udržování stávající silniční sítě v přijatelném stavu je jednou z hlavních výzev pro správce silnic po celém světě. Pozornost se proto zaměřuje na techniky údržby a metody renovování, které umožňují hospodárným a technicky spolehlivým způsobem prodloužit provozní životnost silniční konstrukce.

 

Neustálý růst frekvence dopravy a zatížení nápravami klade vysoké nároky na stávající silniční síť. Horizontální namáhání indukovaná mezi vrstvami a jakékoli lokálně rozdílné sesedání mají brzy za následek vznik trhlin v asfaltových vrstvách. 

 

Jednou z metod, která se již více jak 30 let úspěšně používá po celém světě, je údržba asfaltových a betonových silnici pomocí vysoko pevnostních geokompozitů využívající pevnosti a nízkého protažení skelných vláken jako jsou Polyfelt PGM Glasstar či Bebit G .Levnější alternativou potom je použití samotné výztužné mříže ze skelných vláken jako jsou Materiály Glasstar bez geotextilie a GGA 50-50 . Aplikace těchto materiálů představuje hospodárný způsob, jak podstatně prodloužit intervaly údržby a tím provozní životnost silnice.

 

PGM systém & služby >>>


PGM popis >>>