• 3
  • 5
  • 6
  • 8

TYRE WALL

Tyre Wall je technologie, kterou se recyklují staré automobilové pneumatiky při výstavbě zemních konstrukcí vyztužených geosyntetickými produkty. Systém Tyre Wall se ideálně hodí k výstavbě zemních konstrukcí, jako jsou protihlukové stěny a strmé stěny zářezů, náspy a opravy poškozených svahů a strmých stěn příkopů ohrožovaných erozí. Díky čelu z pneumatik svou pružností a odolností je systém též vhodný pro výstavbu konstrukcí zadržující padající kamení tam, kde je jejich umístění možné vzhledem k potřebnému prostoru. Systém je též možné použít jako zádržnou konstrukci proti lavinám nebo proti povodním.

 

Tato inovativní metoda likvidace použitých automobilových pneumatik šetrná k životnímu prostředí podporuje využití dostupných zbytkových zemin na zásypy vyztužené geosyntetickými produkty při výstavbě stabilních nosných konstrukcí. Zároveň díky sofistikovanému přístupu dimenzování zaručuje realizaci stabilní a bezpečné konstrukce při velmi nízkých nákladech.


Technologie Tyre Wall – popis >>>