• 3
  • 5
  • 6
  • 8

PRS-NEOWEB SLOPE

Vrstvený perforovaný systém Neoweb™ představuje opěrný konstrukční systém, který vyhovuje veškerým stavebním požadavkům. Tento systém vyniká konstrukční flexibilitou a díky povrchu líce s vegetací vynikápříjemným vzhledem. Vytváří vodorovné terasy, které umožňují růst vegetace i v exponovaných vnějších buňkách. Neprostupné otevřené vnější buněčné systémy zachycují dešťovou vodu a řídí odpařování spodní vody, čímž vytvářejí přirozenější vegetační prostředí. Opěrné konstrukce provedené z perforovaných geobuněk Neoweb™ mohou vytvářet velmi strmé čelní plochy tím, že zachovávají strukturální stabilitu, a to díky své vlastní hmotnosti a vnějšímu zatížení. Systém zachycuje boční síly zvláště v případech, kdy je podloží tvořeno stlačitelnými a nestabilními zeminami.