• 3
  • 5
  • 6
  • 8

Polyslope S

Polyslope S je ekologicky přívětivá a ekonomická alternativa k tradičním konstrukcím, jako jsou betonové gravitační zdi a gabionové gravitační zdi. Umožňuje stavbu esteticky přitažlivých svahů s úhly až 70 ° a výškami od 1,5 do 20 m. Jelikož je na povrchu svahu možno osázet místní vegetaci, konstrukce může být zakomponována do okolní krajiny za velmi krátkou dobu a velmi často ji nelze rozpoznat jako konstrukci vytvořenou člověkem.

 

Technologie Polyslope S využívá prvku Formwork, což je ocelová síť dimenzovaná dle projektované zeminové konstrukce, výška prvku odpovídá výšce vyztužené vrstvy a sklon odpovídá sklonu svahu. Prvek Formwork umožňuje  tvarovat  svah konstrukce a zároveň zajišťuje jeho tuhost a stabilitu. Díky otevřené struktuře konstrukce je podporován snadný růst vegetace. Pomocí léty ověřeného systému Polyslope S lze budovat stabilní, spolehlivé a cenově výhodné zeminové konstrukce i za těch nejvyšších požadavků.


Technologie Polyslope S – popis >>>

Komponenty systému Polyslope S >>>