• 3
  • 5
  • 6
  • 8

Polyslope R

Technologie Polyslope R je systém pro realizace vyztužených zemních konstrukcí a opěrných zdí pomocí vysokopevnostních materiálů s opevněním líce pomocí pohledových betonových tvarovek. Systém umožňuje budovat konstrukce ve sklonech 78° až 90°. Díky široké nabídce tvarů, povrchů a barev betonových tvarovek je systém architektonicky velice variabilní. Výstavba zdi v systému Polyslope R se provádí suchou montáží, která je jednodušší a rychlejší než výstavby tradičních maltovaných nebo litých betonových zdí. Realizované konstrukce v systému Polyslope R nevyžadují žádnou údržbu, jejich výstavba je příhodná nejen v intravilánu měst a obcí.

 

Pohledovou konstrukci systému Polyslope R tvoří prefabrikované vibrolisované – betonové tvarovky Gravity Stone. Tvarovky se vyrábí v hladkém nebo štípaném povrchu a jsou k dispozici v několika barevných provedeních. Statické zajištění zemního tělesa opěrné stěny je provedeno vyztužením vysokopevnostními geosyntetickými mřížemi dle projektu. Geomříže jsou uloženy ve spárách mezi řady betonových tvarovek. Dutiny tvarovek jsou vyplněny štěrkem. Díky vysokému tření mezi geomřížemi  a tvarovkami vyplněnými štěrkem je lícní zeď bezpečně fixována k vyztuženému zemnímu tělesu.


Technologie Polyslope R – popis >>>