• 3
  • 5
  • 6
  • 8

Polyslope B

Polyslope B jsou ozeleněné vyztužené zeminové konstrukce pomocí geosyntetických mříží se svahy využívající humusem naplněné vaky (geovaky) jako bednění. Naplněné vaky vyskládané v několika vrstvách nad sebou vytváří profil svahu a zpevňují jej. Zároveň obsah geovaků ve formě úrodné země poskytuje podmínky pro růst vegetace, díky čemuž dochází k brzkému kýženému ozelenění svahu.


Technologie Polyslope B umožňuje vytvářet násypy a opěrné konstrukce se svahy až do 80° a výšek od 2m do 50m. Díky vyztužení pomocí vysokopevnostních geomříží dimenzovaných dle parametrů konstrukce je zajištěna celková stabilita, pevnost a bezpečnost konstrukce. Výsledkem jsou  stabilní, trvalé a cenově výhodné, přírodně ozeleněné a ekologické konstrukce.


Technologie Polyslope B – popis >>>