• 3
  • 5
  • 6
  • 8

FU SAFEslope

Technologie Filter Unit Safeslope je založena na skládání naplněných vaků kamenivem do kompaktních celků. Technologie umožňuje protierozní aplikace dna a břehů řek, kanálů, nádrží rybníků apod. Dále je využívána pro realizace opěrných konstrukcí gravitačního typu především v rámci vodních objektů. Přednostmi technologie jsou rychlost a jednoduchost realizace. Díky těmto přednostem je technologie FU Safeslope vhodná pro rychlé sanace v rámci škod způsobených přírodními vlivy, především v důsledku povodní. FU Safelope je ověřená technologie v nejtěžších přírodních podmínkách.