• 3
  • 5
  • 6
  • 8

ECOWALL STONE, GREEn

Technologie Ecowall je alternativou k systému Vector Wall. Systém je koncipován jako zemní konstrukce vyztužená pomocí geosyntetických materiálu a čelem zpevněným pomocí ocelových sítí plněných sypaným nebo skládaným kamenem nebo úrodnou zeminou s možností zatravnění. Maximální sklon realizovaných konstrukcí systémem Ecowall je 85°, s použitím v kombinaci s vegetační úpravou líce do 70°. Konstrukce nevyžaduje žádnou údržbu. Systém je vzhledově velmi variabilní, je použití jsou příhodná i pro realizace v intravilánu měst a obcí, kdy je možné pokrýt stěny v kamenném provedení širokou škálou popínavých či převislých rostlin čímž vytvoří velmi atraktivní architektonický prvek.

 

Samotný systém Ecowal má dva technologické deriváty a to Ecowall Green a Ecowall stone. Zatímco hlavním prvkem stěn realizovaných technologií Ecowall stone je jeho kamenný líc napodobující gabionovoukonstrukci, Ecowall green umožňuje provedení ozeleněné stěny různými druhy vegetace. Z hlediska estetického se zde nabízí i kombinace obou systémů.

 

Technologie Ecowall Stone – popis >>>

Technologie Ecowall Green – popis >>>

Technologie Ecowall Green – komponenty >>>