• 3
  • 5
  • 6
  • 8

výroba kompostu

Kompostování je biologická metoda využívání bioodpadu (BRO), kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů a činností mikroorganismů přeměňuje bioodpad na kompost. Při kompostování hraje důležitou roli surovinová skladba, přesněji poměr uhlíku a dusíku (C:N), dostatečné množství strukturního materiálu, které dovolí přístup kyslíku, přítomnost mikroorganizmů a vhodná vlhkost kompostu.

 

Při průmyslovém (komunálním) kompostování se bioodpad zpracovává v centrálních kompostárnách, aerace je ve větší míře realizována mechanizovaným překopáváním pomocí překopávačů. Nejčastěji se využívá technologie „krechtového“ kompostování což znamená kompostování v podélných hromadách, které jsou pravidelně překopávány kvůli zvýšení poréznosti hromady a homogenity kompostovaných materiálů. V mase bioodpadu je žádoucí udržet potřebnou vlhkost a teplotu, k čemuž přispívá použití geotextilie Toptex . Tato textilie je speciálně navržena pro metodu „krechtového“ kompostování, kromě udržení stabilní vlhkosti a teploty pro optimální podmínky biorozkladu též zabraňuje rozvolnění hromad účinkem deště a větru.


Kompostování bioodpadů je možno považovat za jednu z technologií přispívajících trvale udržitelnému životu na této planetě. Tato technologie minimalizuje vznik skleníkového plynu metanu vznikajícího při skládkování bioodpadů a vyrobený kompost trvale zabezpečuje úrodnost půdy.