• 3
  • 5
  • 6
  • 8

Stabilizace - vyztužení podloží

Při zakládání staveb se často setkáváme se situací, kdy podloží je z několika důvodů nevhodné a nesplňuje požadované parametry. Ve většině případů je podloží neúnosné, což často doprovází výskyt nežádoucí ať již povrchové – či spodní vody. 


Tento problém je možné řešit jak konvenčními způsoby jako jsou například výměna podloží nebo chemická sanace zeminy pomocí vápenné či cementové stabilizace. Tyto metody bývají obvykle velmi časově i finančně nákladné, v některých případech ani neposkytnou požadované výsledky. Řešením je použití geosyntetických technologií díky nimž je možné efektivně zrealizovat stabilizaci podloží do požadované úrovně. Vždy je ale nutné analyzovat každý případ individuálně a nalézt pro něj to nejvhodnější řešení. Správná volba postupu nejen že nabídne optimální řešení, ale poskytne i finanční a časové úspory. V některých případech je řešení problému s neúnosným podložím pomocí aplikací z geosyntetik jediným řešením. 

 

Při stabilizaci podloží se zabýváme snížením objemu přítomné vody pomocí drenážních systémů a také zamezení průniku povrchových vod do podložních, případně do konstrukčních vrstev. Použitím převážně netkaných geotextilii oddělujeme sanační a konstrukční zeminy od nevhodných vrstev podložní zeminy aby nedošlo k jejich smísení, tedy znehodnocení. Zároveň pomocí vysokopevnostních geosyntetik jako jsou především geomříže, ale i tkané textilie a vysokopevnostní geokompozity, vyztužujeme podložní či konstrukční vrstvy zemin. Důležité je si uvědomit, že samotný geosyntetický materiál podloží nevyztuží, je to spolupráce vhodného zemního materiálu a geosyntetického materiálu díky níž vzniká pevná geodeska, stejně jako je to v případě vyztužení betonu ocelí.

 

Nalézt optimální řešení stabilizace a zvýšení únosnosti podloží či konstrukčních vrstev je pro nás úkolem a zároveň výzvou. Kontaktujte obchodního zástupce, informujte jej o vašich požadavcích, nebo použijte e-mailový formulář níže: