• 3
  • 5
  • 6
  • 8

Protierozní ochrana

Na zemní tělesa během jejich dlouhodobé životnosti působí erozní vlivy způsobované především činností vody, a to nejen na povrchu, ale i uvnitř zemních těles. Tímto negativním působením vody je výrazně snížena funkčnost staveb. Protierozní ochrana se tedy stává důležitým prvkem při projektování a realizaci staveb zvláště tam, kde přítomnost či potenciální riziko vodního živlu je zvýšeno svou opakovanou či stálou přítomností.

 

Pro protierozní aplikace je nutné analyzovat a přesně specifikovat erozní riziko a také stanovit nutnou míru ochrany. Po provedení této analýzy je následně možné zvolit technologii protierozního zabezpečení a případné dimenzování protierozních materiálů.

 

Erozní činnost vody na zemní tělesa způsobuje jak narušování vnitřní struktury zemních těles, tak působí na kompaktnost, stabilitu a vzhled jejich povrchů. Tím dochází k narušování stability objektu, čímž omezuje její funkčnost případně únosnost. Při opomenutí těchto vlivů může docházet k havarijním stavům, a tím i k výrazným provozním škodám. Proto je nutné se tomuto působení vody na zemní tělesa věnovat v dostatečné míře a vhodnými aplikacemi škodám předcházet.

 

Vhodným řešením tohoto problému jsou protierozní aplikace pomocí geosyntetických produktů společně s vhodně zvolenou technologií. Tato řešení jsou vysoce výkonná, přizpůsobivá měnícím se podmínkám zadání, praxí ověřená a tím dostatečně ekonomická. Pro tyto technologie byli vyvinuty materiály které mají potřebné vlastnosti k dosažení cíle aplikace, tedy zabránění erozním účinkům na stavby. Přitom spektrum nabízených materiálů zohledňuje jak potřebný protierozní výkon, tak typ ochrany v rámci zvolené technologie.

 

Potřebujete-li poradit s volbou technologie, materiálu, mírou zabezpečení, kontaktuje obchodního zástupce či použijte formuláře viz. níže:


Protierozní ochrana svahů – obecné info >>>

 

Protierozní zabezpečení svahů tělesa na D11 >>>