• 21
  • 22
  • 27
  • 2

Polymat 

Polymat je protierozní 3D rohož z polypropylenových (PP) "monofilů" UV-stabilizovaných se zpevnění geomřížkou anebo bez ní. Struktura Polymatu s vysokou vzdušností (90%) zpevňuje svrchní vrstvu zeminy, čímž zabraňuje povrchové erozi na svazích a poskytuje trvalou podporu ornice a vegetaci.

Polymat se využívá zejména na strmých svazích náspů a zářezů silnic a železnic, na svazích protihlukových valů, opěrných zdí a na jiných rizikových svazích, kde je potenciální riziko povrchové eroze díky jejich poloze.

Reference Polymat >>>

techdatacertifikace