• 21
  • 22
  • 27
  • 2

Miragrid GX 

Miragrid GX je geomříž vyrobená z vysokopevnostních polyesterových vláken (PET) s polymerním ochranným povlakem. Má vynikající třecí vlastnosti , je ideální výztuhou pro hrubozrnné, nesoudržné zeminy. 

Otevřená struktura Miragridu GX a drsný povrch zaručuje optimální interakci mezi geomříží a půdou, která vede ke zvýšení odolnosti v tahu a tedy i nosnosti podloží nebo zavezeného materiálu. Díky této absorpci tažné síly vzniká ze zeminy nový kompozitní materiál: půda vyztužená geomříží. Tento stav nastává díky tomu, že geomříž absorbuje tažné síly z okolí zeminy, které jsou pak přenášeny po mříži do kotvící zóny. Prohýbání je redukováno a strukturální stabilita je zvýšená.

Další informace >>>

Reference Miragrid GX . 1 >>>

Reference Miragrid GX . 2 >>>

Reference Miragrid GX . 3 >>>

techdatacertifikace