• 21
  • 22
  • 27
  • 2

Kompozit PGM-G

Polyfelt PGM-G je geotextilní kompozit složený z nosné netkané geotextilie, která je vyrobena z nekonečných polypropylenových vláken. Na tuto nosnou geotextilii jsou pevně přichyceny našitím pramence skelných vláken, které vytváří výztužnou mříž. Produkt Polyfelt PGM-G je dodáván ve třech pevnostech: 50/50kN, 100/100kN a 200/200kN.

Hlavními funkcemi materiálu Polyfelt PGM-G jsou jeho výztužná a těsnící schopnost. Skelná vlákna vykazují vysokou pevnost již při minimálních protaženích a netkaná geotextilie, která je v produktu přítomna jako nosný prvek, poskytuje po nasycení asfaltem těsnící vlastnosti.

Nespornou výhodou výztužného prvku, který je tvořen v materiálu Polyfelt PGM-G skelnými vlákny jsou jeho vlastnosti. Maximální průtažnost při níž vykazují skelná vlákna maximální pevnost se pohybuje mezi 1% až 2%. Díky těmto skelným vláknům kompozit PGM-G využívá maximální pevnost pro vyztužení v době před vznikem trhlin v asfaltovém krytu.

Další informace >>>

Reference Polyfelt PGM-G >>>

Thrace TG info >>>

techdata
certifikace


Polyfelt PGM-G E >>>
Polyfelt PGM-G >>>