• 21
  • 22
  • 27
  • 2

Gabionové systémy EKO

Gabionové systémy EKO jsou stavební prvky různých tvarů a velikostí, vyráběné z drátěného pletiva se šestiúhelníkovými oky, plněné zeminou a kamením. Využívají se jako náhrada betónových konstrukcí při výstavbě silničních a železničních násypů, mostů, opěrných a protihlukových stěn, při úpravě koryt a břehů vodních toků a nádrží, jako zábrana proti sesuvům půdy a pro stabilizaci svahů.

Gabiony realizované systémem EKO jsou oproti konvenčním gabionovým systémům jejich levnější a na realizaci rychlejší alternativou. Přesto jsou gabionové konstrukce realizované systémem EKO alternativou kvalitní, spolehlivou a mnoha stavbami osvědčenou.

více informací >>>

logo Amet-gabion

techdata

certifikace