• 21
  • 22
  • 27
  • 2

Kyowa – FU Ecogreen 

Filter Unit Ecogreen jsou vaky složené ze speciální sítě a lan, jejichž konstrukce umožňuje plnění kamenivem a instalaci takto naplněných jednotek na předem určená místa v rámci různých aplikací. Vaky typu Ecogreen jsou konstruovány jako dvojité sítě mechově zelené barvy, čímž se snadno integrují do přírodního prostředí. Vaky Ecogreen jsou vyrobeny z vysoce pevných polyesterových vláken, UV stabilizovaných.

Unikátní pevnost a pružnost sítí spolu s jejich jednoduchostí použití umožňuje účinná řešení protierozních opatření, různých zemních sanací a ochrany staveb. Velkou předností je následná podpora ekosystémů a umožnění opětovného rychlého růstu vegetace v místech, kde je to žádoucí.

V únoru 2013 se na Vodní nádrži Rozkoš v Královéhradeckém kraji uskutečnila ve spolupráci s f. Kyowa a Povodím Labe ukázková instalace a prezentace technologie FU Kyowa Ecogreeen 2t. Za účasti pracovníků povodí z celé České republiky, techniků, projektantů stavbyvedoucích a dalších odpovědných pracovníků z mnoha firem a odvětví bylo předvedeno plnění jednotek a manipulace s nimi a dále podrobně představena technologie na prezentaci. Pro shlédnutí fotografií a videí z akce přejděte na Kyowa-VN Rozkoš >>>

V roce 2015 byla na Máchově jezeře realizována oprava výpustního zařízení. Za tímto účelem bylo Máchovo jezero zcela vypuštěno.  Vzhledem k tomu, že se jezero nachází v CHKO a doba vypuštění jezera je z ekologických důvodů omezeno, bylo nutné realizovat v místě rekonstruovaného výpustního zařízení suchý poldr, čímž byla prodloužena doba nutná pro dokončení rekonstrukce. Více o této akci viz. Máchovo jezero-dočasná hráz >>>  

 


V roce 2016 byly na řece Bělé v povodí Odry realizovány příčné prahy. V intravilánu obce Mikulovice, okres Jeseník docházelo v říčním korytu reky Bělé k intenzivnímu prohlubování dna odnosem říčních štěrků a kamenů. Realizace pěti říčních prahů má za úkol výrazně zpomalit tento erozivní proces. Říční prahy byly koncipovány jako konstrukce skládající se z vaků FU Ecogreen 2t a 4t, dále z těžkého Obkladového kamene a štěrkového zásypu. Konstrukce je navíc stabilitně podpořena zaraženými dřevěnými piloty. Více o akci viz. Bělá-Mikulovice, příčné prahy 0,835-1,760 km >>>

 

Další informace >>>

Kyowa.GIF

Reference - ochrana břehu, nádrž Rozkoš, ČR >>>

Reference - dočasná hráz, Máchovo jezero, ČR >>>

Reference - řeka Bělá, Mikulovice, Povodí Odry, ČR >>>

Reference - řeka Livenza, Veneto, Itálie >>>

Reference - ostrov Suderoog, Německo >>>

Reference - produktod, Portadown, Severní Irsko >>>

Reference - most Akashi‐Kaikyo, Hošů, Japonsko >>>

Reference - řeky Akaba a Uji, Japonsko >>>

Reference - řeky Katsuge a Asuwa, Japonsko >>>

Reference - řeka Mole, Londýn, Anglie >>>

techdatacertifikace