• 21
  • 22
  • 27
  • 2

GEolon PP 

Geolon PP je výztužná tkaná geotextilie z polypropylenových vláken 100% UV stabilizovaných. Je určen jako ekonomická varianta tam, kde je požadavek použít materiál s pevnostními parametry a zároveň provézt oddělení konstrukčních vrstev od sebe navzájem či od podloží. Přitom poskytuje přijatelnou hydropropustnost. Dalším znakem je jeho vysoká odolnost chemickým vlivům prostředí. Produkty s vyššími pevnostními hodnotami lze používat k vyztužování zemin při výstavbě zemních konstrukcí a opěrných zdí.

Reference Geolon PP15 . 1 >>>

Reference Geolon PP15 . 2 >>>

techdatacertifikace