• 21
  • 22
  • 27
  • 2

GEolon PET 

Geolon PET je výztužná tkaná geotextilie z polyesterových UV stabilizovaných vláken.

Geolon PET je určen jako vysoce výkonná varianta pro vyztužení díky svým vysokým pevnostním parametrům a malému procentu protažení. Přitom nabízí přijatelnou hydropropustnost pro schopnost oddělit konstrukční vrstvy a zároveň nebránit prostupu vody. Je vhodný jako výztužný prvek pro jemnozrnné nesoudržné zeminy.

Produkty s vyššími pevnostními hodnotami lze používat k vyztužování zemních konstrukcí a zemin při stavbě opěrných zdí a jiných vyztužených zemních konstrukcí.

Reference Geolon PET . 1 >>>

Reference Geolon PET . 2 >>>

techdatacertifikace