• 21
  • 22
  • 27
  • 2

Toptex 

TenCate Toptex je plynopropustné rouno složené ze 100% nekonečných polypropylenových vláken. Toptex k ochraně kompostu se osvědčill při kompostování na celém světě a patří dnes ke standardům moderní technologie kompostování. Toptex k ochraně kompostu umožňuje dosáhnout dokonalého složení cenného kompostu!

Toptex udržuje optimální podmínky, pokud jde o vlhkost, brání pronikání dešťové vody do povrchu kompostu a zabraňuje vysychání kompostu působením slunečního záření a větru. Toptex zajišťuje správný aerobní rozklad.Umožňuje nezbytnou výměnu plynů a zajišťuje optimálnější teploty ve vnějších vrstvách hromad kompostu.Toptex minimalizuje vyluhování kompostu a ztrátu živin, odvádí dešťovou vodu od řádků kompostu a tím omezuje na minimum jeho vyluhování. Toptex snižuje uvolňování zápachu, podporuje optimální proces anaerobního rozkladu a tím omezuje na minimum emise pachových látek.

další informace >>>

techdatacertifikace