• 21
  • 22
  • 27
  • 2

Bentonitové rohože 

Bentonitové rohože jsou nové typy těsnících materiálů sendvičové konstrukce, které mají mezi dvěmi geotextiliemi mechanicky vázanou minerální těsnící vrstvu na bázi směsi aktivovaného specifického jílu. Na základě své konstrukce a požadavků na technické parametry, které musí tyto materiály splňovat, jsou tyto materiály řazeny do skupiny výrobkù označovaných jako geotechnické jílové rohože.

Geosyntetické jílové rohože patří mezi standardní prefabrikované výrobky. Hlavní funkcí bentonitových rohoží je ochrana životního prostředí díky jejich vysoké těsnící a sorpční výkonnosti proti různým kapalným a plynným médiím. Po zabudování dochází vlivem vlhkosti k naboptnání minerální vrstvy bentonitových rohoží a tím k vytvoření nepropustné bariéry.

Popis technologie >>>

Pro další informace a aktuální nabídku kontaktujte obchodní zástupce. 


certifikace