• 19
  • 10
  • 12
  • 14

Vaky Kyowa FU Ecogreen na Máchově Jezeře 

V roce 2015 byla na Máchově jezeře realizována oprava výpustního zařízení. Za tímto účelem bylo Máchovo jezero zcela vypuštěno.  Vzhledem k tomu, že se jezero nachází v CHKO a doba vypuštění jezera je z ekologických důvodů omezeno, bylo nutné realizovat v místě rekonstruovaného výpustního zařízení suchý poldr, čímž byla prodloužena doba nutná pro dokončení rekonstrukce. 

 

Skalní podloží neumožnilo použití klasické štětovací stěny, proto byla zvolena pav technologie  vytvořením valu s pomocí vaků   FU Ecogreen 2t  naplněných tříděným kamenivem.  Na návodní hraně byla použita těsnící  membrána  z EPDM fólie  a  detaily hráze byly utěsněny  bentonitovou směsí.  Hráz čelila vodnímu sloupci po dobu oprav výpustního zařízení.  Po opravě byla celá oblast včetně hráze zatopena a byla dočasná hráz demontována pod vodní hladinou. 

 

Pro realizaci hráze bylo použito 220 ks vaků, 200m2 izolační fólie a 200m2 ochranné geotextilie. Stavbu realizovala firma Aquasys, projekční práce firma MV projekt.

Video realizace dočasné hráze na Máchově jezeře >>>